Loading...

MÁY THỔI KHÍ DẠNG CON SÒ DARGANG

Xem ảnh lớn hơn

Quý khách xin vui lòng liên hệ: 
Công ty Giải Pháp Công Nghệ HydroTech
          "Your Challenge in Our Progress"
Địa Chỉ: 89/3 Phùng Hưng-Phường 13-Quận 5-Tp.HCM
Tel: 08. 353 99 789 - Fax: 08. 3755 9399 - Hotline: 0972.799.995 
Email: hydrotechvietnam@gmail.com
Website: www.hydrotech.com.vn

Đ đưc tư vn chi tiết

Chi tiết

MÁY THỔI KHÍ DẠNG CON SÒ DARGANG


MÁY THỔI KHÍ DẠNG CON SÒ DARGANG ĐƯỢC SẢN XUẤT TẠI ĐÀI LOAN

Download Catologue:

Mô tả:

- Quạt thổi khí có thể được sử dụng cho cả chân không và áp lực, có khả năng đáp ứng các yêu cầu .

- Nhỏ, nhẹ và kinh tế.

- Cánh quạt gió hiệu suất cao và được chế tạo tốt để ngăn chặn bụi xâm nhập.

- Kích thước gọn / áp lực tĩnh cao hơn và độ ồn thấp hơn / hiệu suất cao.

- Kiến trúc mở của các lá cánh quạt để ngăn chặn bụi xâm nhập từ môi trường xung quanh, cung cấp áp lực hiệu suất cao

Ứng dụng:

- Khuấy trộn bể điều hòa trong hệ thống xử lý nước thải giúp trộn đều nước thải và ngăn ngừa phân hủy kị khí.

- Cung cấp khí cho vi sinh tồn tại và phát triển trong bể hiếu khí.

- Thu hồi khí gas trong hệ thống Biogas.

- Cung cấp khí oxygen trong quá trình nuôi trồng thủy hải sản.

- Vận chuyển khí nén.

STT MODEL C. SUẤT ĐiỆN ÁP ĐƠN GIÁ CHƯA VAT
1 DG-100-11 0.18kW 1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz
2 DG-200-11 0.40kW 1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz
3 DG-300-11 0.75kW 1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz
4 DG-400-31 1.50kW 1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz
5 DG-230-11 0.75kW 1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz
6 DG-330-11 1.50kW 1pha / 100-120V / 200-240V / 50Hz
7 DG-100-16 0.18kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
8 DG-200-16 0.40kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
9 DG-300-16 0.75kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
10 DG-300-26 0.90kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
11 DG-300-36 1.30kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
12 DG-400-26 1.30kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
13 DG-400-36 1.75kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
14 DG-400-46 2.20kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
15 DG-600-16 2.20kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
16 DG-600-26 3.40kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
17 DG-600-36 4.00kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
18 DG-800-16 5.50kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
19 DG-800-26 7.50kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
20 DG-900-16 9.00kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
21 DG-900-26 13.0kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
22 DG-900-36 20.0kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
23 DG-230-16 0.75kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
24 DG-330-16 1.75kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
25 DG-330-26 2.20kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
26 DG-430-16 3.40kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
27 DG-430-26 4.00kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
28 DG-630-26 4.00kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
29 DG-630-36 5.50kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
30 DG-630-46 7.50kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
31 DG-830-16 7.50kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
32 DG-830-26 13.0kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
33 DG-830-36 20.0kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
34 DG-840-16 7.50kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
35 DG-840-26 13.0kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz
36 DG-840-36 20.0kW 3pha / 200-240V Δ / 345-415V Y / 50Hz

Sản phẩm cùng loại

 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
Máy khuấy chìm Pumptac
 
 
   
Máy khuấy trộn bề mặt AER AS
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
Màng MBR Toray
   
   
 
 
   
   
Màng MBR SINAP
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
Màng MBR Motimo