Loading...

MOVING BED BIOFILM REACTOR

 

GÍA THỂ SINH HỌC MBBR - HEL-X BIO CHIP

[Giá liên hệ]
   

GIÁ THỂ MBBR HEL-X BIO CHIP 3000M2/M3

[Giá liên hệ]
   

MOVING BED BIOFILM REACTOR

[Giá liên hệ]
 
 

GIÁ THỂ VI SINH KURARAY

[Giá liên hệ]
   

HẠT GIÁ THỂ VI SINH PVA GEL

[Giá liên hệ]
   

VẬT LIỆU TIẾP XÚC VI SINH DẠNG TỔ ONG

[Giá liên hệ]
 
 

VẬT LIỆU TIẾP XÚC VI SINH DẠNG CẦU

[Giá liên hệ]
   

VẬT LIỆU TIẾP XÚC VI SINH DẠNG SỢI

[Giá liên hệ]
   

LAMELLA CLARIFIER

[Giá liên hệ]
 
 

Giá thể sinh học dạng sợi Filter Media

[Giá liên hệ]